Inspirasi Dahsyat

INSPIRASI

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (An-Nahl : 78).

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d : 11).

Maha Suci Allah yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hdup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang kebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Al-Mulk : 1-2).

“Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati.” (HR. Bukhari-Muslim).

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Tirmidzi).

“Barangsiapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin.” (Thabrani dari Abu Musa).